GIỚI THIỆU VỀ KHOA KIẾN TRÚC
 
     Khoa Kiến trúc là một trong những Khoa được hình thành ngay khi thành lập Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Trong những ngày đầu, Khoa đã được các Kiến trúc sư hàng đầu của Việt Nam đặt nền móng cho cơ cấu tổ chức và nề nếp sinh hoạt. Đến nay Khoa Kiến trúc đã tập hợp được đội ngũ giảng viên đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ đào tạo các thế hệ sinh viên trở thành các Kiến trúc sư, Cử nhân Mỹ thuật ứng dụng đủ năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp phục vụ các nhu cầu của xã hội.
 
    Khoa có 04 chuyên ngành đào tạo đáp ứng thiết thực nhu cầu của người học bao gồm Kiến trúc công trình, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất.


     Đội ngũ giảng viên của Khoa luôn ý thức được trách nhiệm học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ hoạt động giảng dạy. Sinh viên của Khoa hội nhập nhanh với phương thức đào tạo tiên tiến và thực tế của nhà Trường. Sự gắn kết giữa giảng viên và sinh viên đã tạo nên không khí học tập sôi nổi trong Khoa. Những hoạt động mang “Sắc màu Kiến trúc” đã làm cho hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên càng thêm phong phú.
     Với yêu cầu ngày càng cao của xã hội, giảng viên Khoa Kiến trúc đã và đang phấn đấu nhiều hơn trong đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nỗ lực thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đưa Khoa Kiến trúc tiếp tục trở thành một trong những đơn vị chủ chốt trong hoạt động đào tạo của nhà Trường.