1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH HỌC:

Thời gian đào tạo: 05 năm.
Một ngành học hấp dẫn và đang có nhu cầu lớn trong xã hội.
Kiến trúc sư có thể tham gia tư vấn, thiết kế công trình và trang trí nội, ngoại thất; làm việc tại các công  ty tư vấn thiết kế, xây dựng, các đơn vị quản lý đô thị, hoặc hành nghề tự do. Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên bậc sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.
 
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 
3. CHUẨN ĐẦU RA