1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH HỌC:

Thời gian đào tạo: 05 năm.

Đây là ngành mới, có nhu cầu lớn hiện nay. Đào tạo các chuyên gia đồ hoạ làm việc trong các lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, in ấn... Có cơ hội làm việc tại các báo, tạp chí, các nhà xuất bản, thiết kế minh hoạ bìa sách, tạp chí, thiết kế nhãn hiệu...tại các công ty hoặc lập nhóm riêng, cộng tác thường xuyên và không thường xuyên với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp.
 
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  Xem chi tiết
 
3. CHUẨN ĐẦU RA:  Xem chi tiết