Xây dựng công trình sản xuất phân bón từ rác thải hữu cơ của nhóm sinh viên khoa Kiến trúc

Vào ngày 03/7/2015, nhóm sinh viên thuộc CLB Kicodo (Kiến trúc vì cộng đồng) của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tham gia vào việc xây dựng công trình sản xuất phân bón từ rác thải hữu cơ. Đây là một phần trong dự án Phát triển cộng đồng của Tổ chức định cư con người của Liên Hợp Quốc - UN-Habitat đang triển khai ở thành phố Đà Nẵng.

Đây cũng là một trong nhiều hoạt động của sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trong việc đóng góp kiến thức và công sức của mình cho cộng đồng. Các hoạt động này đang được đánh giá cao từ lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong quá trình thực hiện, nhóm sinh viên đã được sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân địa phương. Điều này cho thấy được sự quan tâm của người dân địa phương trong việc phát triển các hoạt động dân sinh trong cộng đồng của mình. Các bác, các chú cũng như các em nhỏ cũng đã hướng dẫn nhóm sinh viên trong quá trình xây dựng công trình này. Với sựu giúp đỡ nhiệt tình của cộng đồng, công trình đã hoàn thành sớm hơn dự kiến trong ba ngày. Đây là sự động viên về tinh thần rất lớn cho các bạn sinh viên trong việc thực hiện các hoạt động vì cộng đồng của mình.

Khảo sát thực địa

Trao đổi cách thức xây dựng cùng các chuyên gia trong đoàn

Nhóm sinh viên đưa ra thiết kế ngay tại khu đất xây dựng

Sự giúp đỡ của người dân trong quá trình xây dựng

Các em nhỏ cũng muốn chung tay góp sức cùng các anh sinh viên