Khoa kiến trúc: kế hoạch thu báo cáo – chấm vấn đáp thực tập tốt nghiệp - khóa 12kt


KẾ HOẠCH THU BÁO CÁO – CHẤM VẤN ĐÁP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa 12KT, năm học 2016-2017, ngành Kiến trúc

 

1/ Hồ sơ nộp:

    Thành phần hồ sơ gồm 2 phần sau:

a)     Phiếu đánh giá kết quả thực tập (có xác nhận của đơn vị thực tập được niêm phong trong phong bì kín)

b)     Đóng tập các thành phần sau theo khổ giấy A4 đứng, có bìa cứng.

-       Các bản báo cáo công việc hàng tuần (theo mẫu số 3)

-       Báo cáo thu hoạch (theo mẫu số 6)

-       Bản đăng ký đề tài tốt nghiệp chính thức (theo mẫu số 4)

-       Bản soạn thảo đề cương nhiệm vụ thiết kế sơ bộ (theo mẫu số 5)

Tất cả đóng thành 1 tập theo thứ tự trên

2/ Thời gian & địa điểm nộp báo cáo TTTN:

-         Thời gian: Chiều thứ Tư (28/12/2016) từ 13h00 đến 14h00

-         Địa điểm nộp: tất cả các lớp nộp tại phòng 204


3/ Chấm vấn đáp:

-         Thời gian: 7h00 sáng thứ Bảy, ngày 31 tháng 12 năm 2016.

-         Lớp - GV chấm - phòng chấm:

·        12KT1: Nguyễn Ngọc Vũ, Tôn Nữ Yến Ly – P.505

·        12KT2: Nguyễn Quang Bảo, Phạm Bá Tất Thành – P.509

·        12KT3: Lê Hữu Trình, Nguyễn Thanh Tùng – P.510

·        12KT4: Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Nhượng – P.511

·        12KT5: Nguyễn Xuân Sơn, Trần Xuân Tuấn – P.512

·        12KT6: Võ Hữu Linh, Võ Thành Nghĩa – P.514


Khoa Kiến trúc kính đề nghị các bạn SV khóa 12KT nghiêm túc thực hiện thông báo này.


Khoa Kiến trúc