Bm nội thất : thông báo v/v tổ chức sinh viên lớp 13nt đi tham quan thực tế tại nha trang - đà lạt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

-------¯-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------µ-------

 

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức sinh viên lớp 13NT đi Tham quan thực tế tại Nha Trang - Đà Lạt)

Căn cứ vào Kế hoạch học tập khóa 13 năm học 2016-2017 của Bộ môn Nội Thất dự kiến kế hoạch cụ thể về chuyến Tham quan thực tế như sau:

1.      Thành phần đoàn học tập:

1.1    Giảng viên gồm:  06 người

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Trần Vũ Thành

Nhân

GV cơ hữu

Trưởng đoàn

2

Huỳnh Kim

Phúc

GV cơ hữu

Phó Trưởng đoàn

3

Đặng Văn

Dũng

GV cơ hữu

GVHD môn học

4

Nguyễn Văn

Trung

GV cơ hữu

GVHD môn học

5

Nguyễn Văn

Hiếu

GV cơ hữu

Thủ quỹ

6

Trần Hải

Hậu

GV cơ hữu

GVHD môn học

 

1.2    Sinh viên: Tất cả SV khóa 13 ngành Thiết kế Nội thất

2. Thời gian: từ 13/02/2017 đến 19/02/2017

3. Kinh phí: 3.950.000đ/1 sinh viên

          Bao gồm: Chi phí đi lại trong 7 ngày, ăn theo chương trình (14 bữa chính + 6 phụ). Phí tham quan, bảo hiểm du lịch, khách sạn, tương đương ( 4 người/1 phòng).

Lưu ý:

-         Đề nghị SV tập trung tại trường vào lúc 8h ngày 11/02/2017 để phổ biến lịch trình, nhận GVHD và nộp kinh phí.

-         Đây là môn học thuộc khung chương trình đào tạo vì vậy đề nghị tất cả các SV thực hiện đầy đủ. SV nào không tham gia sẽ phải đăng ký học lại với khóa sau.

 

   Trưởng Bộ Môn

 

 

 

                      ThS. Nguyễn Thị Hồng Tươi