Ngành nội thất : thông báo v/v nộp và bảo vệ đatn đợt 1- khóa 2012 - 2017 ngành thiết kế nội thất

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

                     BỘ MÔN NỘI THẤT

                     Số: ……../TB - BMNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

V/v nộp và bảo vệ ĐATN đợt 1- khóa 2012 -2017 ngành Thiết kế nội thất

  1. Hồ sơ nộp:

-          Toàn bộ bản vẽ khổ A1 (từ 12 – 14 tờ) đúng theo quy định, có đầy đủ chữ ký của GVHD

-          2 tập thuyết minh (có đầy đủ chữ ký GVHD), đựng trong 1 kẹp dây nhựa màu xanh, bên ngoài có dán nhãn theo mẫu quy định của bộ môn

-          2 đĩa cd (đựng trong hộp nhựa) chứa nội dung các folder (file cad, file các bản vẽ A1, file in hoàn thiện) folder (thuyết minh và ảnh chân dung cá nhân) tên mỗi đĩa CD có nhãn ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên sv, họ tên GVHD, MSSV, khóa ngành, lớp, đề tài

Lưu ý: Bộ môn không nhận nếu thiếu bất kỳ nội dung nào

  1. Thời gian và địa điểm nộp

-          Thứ 2 ngày 22/05/2017, buổi sáng từ 7h30- 11h, buổi chiều từ 13h30 – 17h00

-          Những bài nộp từ ngày 23/5 sẽ là những bài nộp muộn. Bộ môn chỉ nhận bài của sinh viên vào sáng thứ ba 23/5/2017, từ 8h- 11h . Sau đó sẽ không nhận bất cứ trường hợp nào nộp muộn. Bài nộp muộn vào ngày 23/05/2017 sẽ bị trừ 1 điểm. Đồ án tốt nghiệp nếu bảo vệ đạt 6 điểm trở lên (theo QĐ 279/QĐ – ĐHKT ngày 24/5/12 HT)

-          Bài được nộp theo tiểu ban thu bài , sau khi nộp bài SV kiểm tra và điều chỉnh thêm nếu có gì sai sót

-          Địa điểm nộp: P. 704  lưu bài chấm phản biện

  1. Công tác chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp

-          Vào lúc 2h30 ngày 31/5/2017 toàn bộ sv đủ điều kiện bảo vệ ĐATN tập trung tại tầng 7, gặp T. Trung (0935.048067), T. Hiếu (0904.916.374), T. Hậu (0902.477.449) để được hướng dẫn trang trí phòng bảo vệ ĐATN

-          Tại 2 hội đồng ( H Đ1- P.701, H Đ 2- P 703)

-          P. 702 dùng để và phục vụ cho Tốt nghiệp

 Lưu ý: Sau khi hoàn thành việc trang trí tại các hội đồng bảo vệ tốt nghiệp sẽ tổ chức buổi bốc thăm thứ tự danh sách bảo vệ ở các hội đồng cho toàn thể SV vào lúc 3h30.

  1. Thời gian và địa điểm bảo vệ Tốt Nghiệp

-          Ngày 01,02, 03/06/2017, sáng từ 7h30 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h30

-          Địa điểm: Hội đồng chấm bảo vệ tầng 7 của trường. P701

-          Riêng ngày 01/05/2017 từ 7h30 khai mạc bảo vệ tại hội đồng P701, sau 8h các hội đồng bắt đầu làm việc.

-          Trang phục của sinh viên bảo vệ, nam mặc áo sơ mi trắng, nữ mặc áo dài

-          Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện

 

                                                                                 BỘ MÔN NỘI THẤT

                                                                                          (Đã kỹ)