Ngành kiến trúc: thông báo v/v giao nhiệm vụ làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 cho sv khóa 11kt và 12kt
Kính mời các bạn SV đã đăng ký làm ĐATN đợt 2 ngành Kiến trúc tập trung tại trường ngày 16/9/2017 (thứ Bảy), lúc 09h00, P.202 để được giao nhiệm vụ làm ĐATN, nhận GVHD.

Trân trọng.

Khoa Kiến trúc