Thư mời các bạn sinh viên tham gia hoạt động trải nghiệm "ứng biến năng lượng sáng tạo cùng trúc chỉ"
Khoa Kiến trúc trân trọng kính mời các bạn sinh viên tham gia hoạt động trải nghiệm "Ứng biến năng lượng sáng tạo cùng Trúc Chỉ" do Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.
Nội dung cụ thể, mời các bạn xem thông tin theo đường dẫn bên dưới
https://drive.google.com/file/d/0B9BdjMa4nqjiX2JTdWVBYVB5VmZ6NzlHa3FUTy10RnRkNFg4/view?usp=sharing

Các bạn SV đăng ký và cần tư vấn, xin liên hệ thầy Ngô Thanh Hùng - Bộ Môn Cơ sở Mỹ thuật . Điện thoại: 0906 566 137

Khoa Kiến trúc