Ngành nội thất : kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa 2013 - 2018

Lưu ý: Sinh viên tải nội dung trong link đính kèm. Sau khi nhận được thông báo sinh viên tới văn phòng khoa để nhận giấy giới thiệu.


LINK DOWNLOAD