Ngành kiến trúc - thông báo v/v nộp & bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 - khóa 13kt

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KIẾN TRÚC

BM KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

-------*-------

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------- *** ---------

Số:………./TB-BM KTCT

Đà Nẵng, ngày 11  tháng  05  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v nộp và bảo vệ ĐATN đợt 1, khóa VIII-2013, ngành Kiến trúc

Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018 của nhà Trường và tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp (ĐATN) đợt 1 của sinh viên khóa VIII-2013 ngành Kiến trúc , bộ môn Kiến trúc Công trình thông báo chi tiết việc nộp và bảo vệ ĐATN như sau:

1/ Hồ sơ nộp:

- Bản theo dõi hướng dẫn ĐATN;

- Tờ phiếu Nhiệm vụ ĐATN (có đầy đủ các chữ ký của SV & GVHD);

- Toàn bộ bản vẽ khổ A0 (10 hoặc 12 tờ in rời) đúng quy định thể hiện, có đầy đủ chữ ký của GVHD (đựng trong ống nhựa đường kính D=114 mm dài 1m, có nắp đậy 2 đầu; được dán nhãn tên theo mẫu của bộ môn ngoài thành ống nhựa. Khuyến khích sử dụng ống nhựa có bọc lớp da bảo vệ).

- 03 tập thuyết minh (có bản vẽ thu nhỏ in nối dài và có đầy đủ chữ ký của GVHD) đựng trong kẹp bìa dày có 3 dây buộc, bên ngoài có dán nhãn tên theo mẫu của Bộ môn KTCT.

- 02 đĩa CD (đựng trong hộp nhựa) chứa nội dung file bản vẽ, thuyết minh và ảnh chân dung cá nhân; trên mỗi đĩa CD có nhãn ghi đầy đủ thông tin: Họ tên SV, MSSV, khóa, ngành, lớp, đề tài.

Tổ thu không nhận bài nếu thiếu bất cứ thành phần hay số lượng hồ sơ nào nói trên.

2/ Thời gian & địa điểm nộp:

- Thứ Bảy, ngày 19/05/2018, sáng từ 7h30 đến 11h00 chiều từ 13h30 đến 16h30. Sau 16h30 ngày 19/05/2018 những bài chưa nộp được xem là bài nộp muộn.

            - Địa điểm: P.204 (đối diện VP Khoa Kiến Trúc)

- Sinh viên nộp bài muộn vào sáng thứ Hai 21/05/2018, từ 07h30 đến 10h00. Sau 10h00 sẽ không nhận bất cứ bài nào nộp muộn. Bài nộp muộn vào sáng thứ Hai 21/05/2018 sẽ bị trừ một điểm ĐATN nếu bảo vệ đạt 6 điểm trở lên (theo QĐ 279/QĐ-ĐHKT ngày 24/5/2012 của Hiệu trưởng) Địa điểm nộp bài muộn: P.204

3/ Công tác chuẩn bị bảo vệ ĐATN:

Vào lúc 13h30 ngày 04/06/2018 (thứ Hai), toàn bộ SV bảo vệ ĐATN tập trung tại tầng 7, gặp cô Yến Ly (0914 156 354) phụ trách chung; thầy Đoàn-HĐ1 (0935 000 012); thầy Viên-HĐ2 (0904 422 909); thầy Hồng Sơn-HĐ3 (0902 369 168); thầy Hưng-HĐ4 (01292 887 799), thầy X.Tuấn-HĐ5 (0983 163 986); thầy Trình-HĐ6 (0982 447 607) để được hướng dẫn trang trí phòng bảo vệ ĐATN, sau khi hoàn thành việc trang trí sẽ tổ chức bốc thăm thứ tự bảo vệ.

4/ Thời gian & địa điểm bảo vệ ĐATN:

5/ Công việc lưu trữ bài sau khi bảo vệ ĐATN:

Đề nghị những SV bảo vệ ĐATN đợt 1 nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

 

      BM KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

Trưởng Bộ môn

 

                                                                                                ThS KTS. Nguyễn Quang Bảo