Ngành kiến trúc - quy hoạch: thông báo về việc giao đồ án tốt nghiệp và nhận gvhd đatn đợt 2 - năm 2018
Khoa Kiến trúc thông báo: Các bạn SV đã đăng ký làm ĐATN đợt 2, ngành Kiến trúc, Quy hoạch khóa 2013 - 2018 nhận được thông tin này sắp xếp thời gian tham dự buổi giao ĐATN và gặp GVHD.

Thời gian: 15h30 ngày 14/9/2018 (Chiều thứ 6)
Địa điểm: Phòng 202, trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Khoa Kiến trúc đề nghị các bạn tham dự đông đủ, đúng giờ

Thông báo này được gởi vào địa chỉ E-mail mà các bạn đẵ đăng ký với Khoa. Nếu trường hợp các bạn không nhận được mail thì sớm liên hệ với Khoa (gặp thư ký Khoa) để đăng ký lại mail.

Khoa Kiến trúc.
P/S: Các bạn thường xuyên theo dõi E-mail đã đăng ký để nắm thông tin, thông báo của Khoa về ĐATN, các văn bản giấy tờ, biểu mẫu tải về thực hiện trong suốt quá trình làm ĐATN. Cảm ơn.