bm nội thất: v/v nộp và bảo vệ đatn đợt 2, năm học 2018-2019, ngành thiết kế nội thất

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KIẾN TRÚC

BM NỘI THẤT

-------*-------

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------- *** ---------

Số:………./TB-KKT

Đà Nẵng, ngày 05  tháng  12 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v nộp và bảo vệ ĐATN Đợt 2, Năm học 2018-2019, Ngành Thiết kế Nội thất

Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019 của nhà trường và Tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp Đợt 2 của sinh viên ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất xin thông báo chi tiết việc nộp và bảo vệ ĐATN như sau:

1/ Hồ sơ nộp:

- Phiếu thông bài ĐATN;

- Toàn bộ bản vẽ khổ A1 (10 - 12 tờ) đúng quy định thể hiện, có đầy đủ chữ ký của GVHD đựng trong bao nhựa;

- 02 tập thuyết minh (có đầy đủ chữ ký của GVHD) đựng trong bao bì, bên ngoài có dán nhãn tên.

- 02 đĩa CD (đựng trong hộp nhựa) chứa nội dung file bản vẽ, thuyết minh và ảnh chân dung cá nhân; trên mỗi đĩa CD có nhãn ghi đầy đủ thông tin: Họ tên SV, MSSV, Khóa, Ngành, Lớp, Đề tài;

 (Bao nhựa, giấy đựng bài khổ A1, A3, đĩa liên hệ thầy Bảo 0936121979).

Bộ môn không nhận bài nếu thiếu bất cứ thành phần hay số lượng hồ sơ nào nói trên.

2/ Thời gian & địa điểm nộp:

- Thứ hai, ngày 22/12/2018, buổi sáng từ 8h00 đến 10h00.

- Bài nộp muộn sẽ bị trừ một điểm ĐATN nếu bảo vệ đạt 6 điểm trở lên (theo QĐ 279/QĐ-ĐHKT ngày 24/5/2012 của Hiệu trưởng).

- Bài được nộp cho thầy Bảo, sau khi nộp bài SV ký vào danh sách thu bài trước khi ra về.

- Địa điểm: Phòng 712

3/ Công tác chuẩn bị bảo vệ ĐATN:

Vào lúc 15h00 ngày 27/12/2018, toàn bộ SV bảo vệ ĐATN tập trung tại phòng 712, gặp thầy Hiếu (0904916374), để được hướng dẫn trang trí, sắp xếp phòng bảo vệ ĐATN.

4/ Thời gian & địa điểm bảo vệ ĐATN:

Đề nghị những SV bảo vệ ĐATN nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

BM NỘI THẤT

 

 

      ThS. Nguyễn Thị Hồng Tươi