Các quy định thể hiện bản vẽ, thuyết minh đatn đợt 2 ngành kiến trúc

Sinh viên download file tại đây