Thông báo làm đồ án tốt nghiệp lần 2 năm 2016 - ngành kiến trúc
Tệp đính kèm: Tải về

Thông báo đăng ký làm đồ án tốt nghiệp lần 2 năm 2016 đối với SV khóa 11,10,09
Thời gian đăng ký: từ ngày 15/8/2016 đến hết ngày 10/9/2016.
SV làm đơn đăng ký theo mẫu của trường (file đính kèm - tại đây).
Nộp tại Văn Phòng Khoa